Glavni Crkva 100 biblijskih stihova za nedjeljnu školu

100 biblijskih stihova za nedjeljnu školu

biblijski memorijski stihovi nedjeljna školaPamćenje biblijskih stihova može biti zabavan dio putovanja vjerom, čak i kad započnete s najmlađim polaznicima nedjeljne škole. Ovih 100 memorijskih stihova sortirano je tako da započinju jednostavnijim stihovima i postupno postaju sve složeniji. Uživajte posaditi neke od ovih voljenih stihova u srca vašeg razreda nedjeljne škole.

Veliki stihovi o Božjoj riječi

 1. Jer Božja riječ je živa i aktivna. - Hebrejima 4:12 - (Zapamtite punu verziju za starije učenike)
 2. Jer Gospodnja je riječ ispravna i istinita. - Psalam 33: 4
 3. Čovjek neće živjeti samo od kruha, već od svake riječi koja dolazi iz Božjih usta. - Matej 4: 4
 4. U srcu sam sakrio tvoju riječ da možda neću sagriješiti protiv tebe. - Psalam 119: 11
 5. Riječi Gospodnje su besprijekorne. - Psalam 12: 6
 6. Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi nikada neće proći. - Matej 24:35
 7. Tvoja je riječ svjetiljka za moje noge i svjetlost na mom putu. - Psalam 119: 105
 8. Tada ćete znati istinu i istina će vas osloboditi. - Ivan 8:32
 9. Stoga je svatko tko čuje ove moje riječi i primijeni ih u praksi poput mudrog čovjeka koji je sagradio svoju kuću na stijeni. - Matej 7:24
 10. Čekam Gospodina, moja duša čeka i u njegovoj riječi čeka cijelo moje biće. - Psalam 130: 5
 11. Ne slušajte samo riječ i tako se zavaravajte. Učini što piše. - Jakov 1:22
 12. Svi su spisi Bogom udahnuti i korisni su za podučavanje, ukoravanje, ispravljanje i vježbanje u pravednosti. - 2. Timoteju 3:16
 13. Kako mlada osoba može ostati na putu čistoće? Živeći prema svojoj riječi. - Psalam 119,9
 14. Svaka je Božja riječ besprijekorna; on je štit onima koji mu se sklanjaju. - Izreke 30: 5
Obrazac za prijavu za proučavanje Biblije za male grupe 24-satni molitveni lanac bdjenja dobrovoljac se prijavi

Veliki stihovi o liku Boga / Krista / Duha

 1. Gospodin je dobar za sve. - Psalam 145: 9
 2. Ti si Bog koji vidi. - Postanak 16:13
 3. Ne boj se jer sam s tobom. - Izaija 43: 5
 4. Uvijek sam s tobom. - Matej 28:20
 5. GOSPODIN je dobar prema svima. - Psalam 145: 9
 6. Gospodin vas blagoslovio i čuvao. - Brojevi 6:24
 7. Gospodin daje mudrost. - Izreke 2: 6
 8. U početku je Bog stvorio nebo i zemlju. - Postanak 1: 1
 9. Nebesa objavljuju slavu Božju. - Psalam 19: 1
 10. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. - Hebrejima 13: 8
 11. Gospodin će se boriti za vas; samo trebaš biti miran. - Izlazak 14:14
 12. Svaki dobar dar i svaki savršeni poklon je odozgo. - Jakov 1:17
 13. Bog je naše utočište i snaga, uvijek prisutan u nevolji. - Psalam 46: 1
 14. Isti Gospodin je Gospodar svih i bogato blagoslivlja sve koji ga zazivaju. - Rimljanima 10:12
 15. Gospod je vječni Bog, Stvoritelj krajeva zemlje. Neće se umoriti ili umoriti, a njegovo razumijevanje nitko ne može dokučiti. - Izaija 40:28

Veliki stihovi o Isusu Kristu i Duhu Svetom

 1. Nije ovdje, uskrsnuo je! - Matej 28: 6
 2. Ne dopustite da vam se srce uznemiri. Vjerujete u Boga; vjerujte i u mene. - Ivan 14: 1
 3. Ja sam put i istina i život. Ocu nitko ne dolazi osim po meni. - Ivan 14: 6
 4. Ja i Otac smo jedno. - Ivan 10:30
 5. 'Dođite, slijedite me', rekao je Isus, 'a ja ću vas poslati da lovite ljude.' - Matej 4:19
 6. I zasigurno sam s vama uvijek, do samog kraja vijeka. - Matej 28:20
 7. Na isti način, Duh nam pomaže u našoj slabosti. - Rimljanima 8:26
 8. Sada je Gospodin Duh, a gdje je Duh Gospodnji, tamo je sloboda. - 2. Korinćanima 3:17
 9. Ali Zagovornik, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, naučit će vas svemu i podsjetit će vas na sve što sam vam rekao. - Ivan 14:26
 10. Lopov dolazi samo da bi ukrao i ubio i uništio; Došao sam da mogu imati život i imati ga u potpunosti. - Ivan 10:10
 11. Jer Bog nije poslao svog sina na svijet da osudi svijet, već da spasi svijet preko njega. - Ivan 3:17
 12. Jer plaća za grijeh je smrt, ali Božji je dar vječni život u Kristu Isusu, našem Gospodinu. - Rimljanima 6:23
 13. Ali Bog pokazuje vlastitu ljubav prema nama u ovome: Dok smo još bili grešnici, Krist je umro za nas. - Rimljanima 5: 8
 14. Rekao sam vam ove stvari da biste u meni mogli imati mira. Na ovom ćete svijetu imati problema. Ali, primi se srca! Svladao sam svijet. - Ivan 16:33
 15. Ali plod Duha je ljubav, radost, mir, uzdržljivost, dobrota, dobrota, vjernost, blagost i samokontrola. Protiv takvih stvari nema zakona. Galaćanima 5: 22-23

Stihovi o našem odgovoru na Boga i tko smo zbog njega

 1. Ljubite jedni druge. - 1. Ivanova 3:23
 2. Molite se neprestano. - 1. Solunjanima 5:17
 3. Hvalim vas jer sam stvoren sa strahom i prekrasno. - Psalam 139,14
 4. Sve to mogu učiniti preko Onoga koji mi daje snagu. - Filipljanima 4:13
 5. Budi miran i znaj da sam ja Bog. - Psalam 46:10
 6. Hvalit ću te, Gospodine, svim srcem. - Psalam 138: 1
 7. Uzdaj se u Gospodina svim svojim srcem. - Izreke 3: 5
 8. Radujte se uvijek u Gospodinu. Ponovit ću: Radujte se! - Filipljanima 4: 4
 9. Gospodin je to učinio upravo danas; radujmo se danas i radujmo se. - Psalam 118: 24
 10. Zahvalite Gospodinu, jer je dobar. Njegova ljubav traje zauvijek. - Psalam 136: 1
 11. Neka sve što ima daha hvali Gospodina. - Psalam 150: 6
 12. Kad se bojim, uzdam se u Tebe. - Psalam 56: 3
 13. Baci svu svoju tjeskobu na njega jer se on brine za tebe. - 1. Petrova 5: 7
 14. Vi ste svjetlost svijeta. - Matej 5:14
 15. Vjerujte u Gospodina Isusa Krista i bit ćete spašeni. - Djela 16:31
 16. Ovo je ljubav prema Bogu: držati se njegovih zapovijedi. - 1. Ivanova 5: 3
 17. Bojte se Boga i držite se njegovih zapovijedi. - Propovjednik 12:13
 18. Što god radili, činite sve na slavu Božju. - 1. Korinćanima 10:31
 19. Moramo se pokoravati Bogu, a ne ljudima. - Djela 5:29
 20. Vjerujte u Gospodina zauvijek, jer Gospodin, sam Gospodin, je Stijena vječna. - Izaija 26: 4
 21. Budite jaki i hrabri. Ne bojte se, nemojte se obeshrabriti, jer Gospodin, Bog vaš, bit će s vama kamo god krenuli. - Jošua 1: 9
 22. Ljubiti ćete Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom. - Ponovljeni zakon 6: 5
 23. Djeco, poslušajte svoje roditelje u Gospodinu, jer to je točno. Poštujte oca i majku što je prva zapovijed obećanjem. - Efežanima 6: 1
 24. Ako priznamo svoje grijehe, on je vjeran i pravedan i oprostit će nam naše grijehe i očistiti nas od svake nepravde. - 1. Ivanova 1: 9
 25. Svatko od vas trebao bi dati ono što je u svom srcu odlučio dati, nevoljko ili pod prisilom, jer Bog voli veselog darivatelja. - 2. Korinćanima 9: 7
 26. Vi draga djeco, od Boga ste i prevladali ste ih, jer Onaj koji je u vama veći je od onoga koji je u svijetu. - 1. Ivanova 4: 4
 27. Jer Duh koji nam je Bog dao ne čini nas plašljivima, već nam daje moć, ljubav i samodisciplinu. - 2. Timoteju 1: 7

Stihovi o pobožnom karakteru

 1. Budite ljubazni i suosjećajni jedni prema drugima, opraštajući jedni drugima, baš kao što vam je u Kristu Bog oprostio. - Efežanima 4:32
 2. Mi volimo jer nas je On prvo volio. -1 Ivan 4:19
 3. Djeco, u svemu se pokoravajte roditeljima. - Kološanima 3:20
 4. Voli svog bližnjeg kao samoga sebe. - Matej 22:39
 5. Pošten svjedok ne vara, ali lažni svjedok izlijeva laži. - Izreke 14: 5
 6. Ne sudite, ili će i vama biti suđeno. - Matej 7: 1
 7. Usredotočite se na gore, a ne na zemaljske stvari. - Kološanima 3: 2
 8. Neka Kristova poruka obilno prebiva u vama. - Kološanima 3,16
 9. Svatko tko zazove ime Gospodnje bit će spašen. - Rimljanima 10:13
 10. Jer svi su sagriješili i nisu u slavi Božjoj. - Rimljanima 3:23
 11. Činite drugima kao što biste htjeli da oni čine vama. - Luka 6:31
 12. Ne dajte se zavarati: Loše društvo kvari dobar karakter. - 1. Korinćanima 15:33
 13. Nitko ne može služiti dva gospodara. - Matej 6:24
 14. Hodajte s mudrima i postanite mudri, jer pratilac budala trpi štetu. - Izreke 13:20
 15. Budite radosni u nadi, strpljivi u nevolji, vjerni u molitvi. - Rimljanima 12:12
 16. Budite ljubazni i suosjećajni jedni prema drugima, opraštajući jedni drugima, baš kao što vam je u Kristu Bog oprostio. - Efežanima 4:32
 17. Stoga ne upiremo pogled u ono što se vidi, već u ono što se ne vidi. Jer ono što se vidi je privremeno, ali ono što se ne vidi je vječno. - 2. Korinćanima 4:18
 18. Ne dajte se zavarati: Bogu se ne može rugati. Čovjek ubere ono što posije. - Galaćanima 6: 7
 19. Ne dopustite da vam iz usta iscuri bilo kakav neiskren govor, već samo ono što je korisno za izgradnju drugih u skladu s njihovim potrebama, kako bi moglo koristiti onima koji slušaju. - Efežanima 4:29
 20. Jer Gospod bdije nad putem pravednika, ali put zlih vodi u propast. - Psalam 1: 6
 21. Ne brinite ni za što, već u svakoj situaciji, molitvom i molbom, uz zahvalnost, iznesite svoje zahtjeve Bogu. A mir Božji koji nadilazi svako razumijevanje čuvat će vaša srca i vaše umove u Kristu Isusu. - Filipljanima 4: 6-7
 22. Stoga ne brinite za sutra, jer će se sutra brinuti samo za sebe. Svaki dan ima dovoljno vlastitih problema. - Matej 6:34

Duži prolazi - podučavajte u odjeljcima

 1. Karakter i sposobnosti Boga - Izaija 40: 13-31
 2. 10 zapovijedi - Izlazak 20: 1-17
 3. Najveća zapovijed - Matej 22: 37-40
 4. Gospodin je naš pastir - Psalam 23: 1-6
 5. Očenaš - Matej 6: 9-13
 6. Patnja u Kristu - Rimljanima 5: 1-5
 7. Pun Božiji oklop - Efežanima 6: 13-18

Vrijedno je pamtiti Božju riječ u bilo kojoj dobi darovati djeci dar koji će nastaviti davati. Izaija 55: 10-11 ohrabruje nas da Božja riječ izlazi i uvijek ostvaruje ono što je Bogu potrebno. Stalno!duh tjedan dana ideje

Julie David udana je za bogoslužnog pastora i nakon 20 godina u službi, zajedno s tri kćeri, još uvijek razvija nježnu ravnotežu debele kože i milostivog srca. Vodi malu skupinu srednjoškolki.


DesktopLinuxAtHome olakšava organiziranje crkve.


Zanimljivi Članci